نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

زمانبدی حضور جهت تست دوره دوبله ۱۱ تیرماه ۹۵


زمانبدی تست و تعیین سطح دهمین دوره گویندگی و اجرا ۲۵ تیرماه ۹۵


شروع هفتمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون مقدماتی ۲ از ۲۵ تیر ماه


شروع پنجمین دوره پیشرفته گویندگی و اجرا


زمانبدی تست و تعیین سطح دوره گویندگی و اجرا کودک و نوجوان ۷ مرداد


دهمین دوره عکاسی پایه از تاریخ یک شنبه ۱۰ تیر ماه ۹۵


شروع ششمین دوره دوبله ۱۴ شهریور ۹۵


اسامی پذیرفته شدگان ششمین دوره دوبله ۸ مهر ۹۵


گروه بندی هشتمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد


اولین قبلی38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57بعدی آخرین