تست دوبله حضوری استاد چنگیز جلیلوند

در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ...

این دوره در سه ترم و در جموع در 66 ساعت برگزار می شود

در ابتدای دوره یک فیلم جدید برای تمرین در طول دوره به دانشجویان ارایه می شود و در دوره سوم فیلم به صورت کامل با دانشجویان دوره دوبله می شود انتخاب نقش ها بر عهده مدیر دوبلاژ اقای جلیلوند است همچنین از دوره دوم هر یک از دانشجویان در کارگاه دوبله 3 تا 10 فیلم کوتاه یک تا پنج دقیقه ای را به صورت کامل دوبله می کنند

دوبله 1

پبج هفته ؛ پنج شنبه ها ساعت 14 تا 18 یک جلسه فن بیان استاد علی شجره (چهار ساعت) چهار جلسه کارگاه دوبله استاد جنگیز جلیلوند

دوبله2

چهار هفته ؛ پنج شنبه ها ساعت 8 تا 13

ساعت 8 تا 10 ؛چهار جلسه ، اشنایی با نرم افزارهای دوبله استاد علی اصغر قره خانی ساعت 10 تا 13 ؛ سه جلسه کارگاه دوبله چنگیز جلیلوند فن بیان استاد علی شجره

دوبله 3

چهار هفته ؛ چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20

استاد چنگیر جلیلوند

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول زمان برگزاری تست دوبله:

دوره دوبله به مدت 15 هفنه، روزهای پنج شنبه

شهریه دوره 2.5 میلیون تومان  می باشد

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست دوبله مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

ترم بندی های این دوره:
تست دوره دوبله استاد چنگیز جلیلوند حضوری -(دوره15) تیرماه 1396
300,000 ریال

زمان تست حضوری22 تیر 96 

زمانبدی تست روز چهارشنبه 21 تیر ماه ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 5 مرداد

تست دوره دوبله استاد چنگیز جلیلوند حضوری -(دوره16) شهریور1396
300,000 ریال

پنج شنبه 2شهریور از ساعت 10 تا 13

شروع دوره از پنج شنبه 9 شهریور به مدت 15 هفنه  روز های پنج شنبه

شهریه دوره 2.5 میلیون تومان  می باشد

زمان تست حضوری 2شهریور 96 

زمانبدی تست روز چهارشنبه 1 شهریور ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 9 شهریور ماه

کلمات کلیدی:

افزودن دیدگاه جدید

اساتید این دوره