نکاتی در مورد تغذیه گویندگان

  • آب ،زياد و جرعه جرعه بنوشيد و يكباره مصرف نكنيد ‌،‌چون يك باره خوردن اب هوا را نيز با ان وارد معده مي كند و منجر به تجمع هوا هنگام نوشيدن مي گردد و قطعا اين هوا به صورت فشرده و تا حدودي ناخواسته هنگام اجرا خارج و گوینده را اذيت مي نمايد.

  • نوشابه گاز دار ، دوغ و ماست نيز نبايد قبل از اجرا مصرف شود.

  • هنگامي كه خشكي گلو در شما ايجاد مي شود اگر بر اثر استرس است ، يك تا دو سانتي متر نوك زبان را گاز گرفته و نگه داريد تا بزاق دهان به اندازه كافي ترشح شود و از خشكي دهان و گلو بكاهد.

  • غذاهاي ترش و چرب هم قبل از اجرا مضر است.همچنين پياز و شير را كه خودم تجربه دارم موجب افزايش ترشح بزاق در گلو مي شود

  • غذاهاي بسيار شور و بسيار شيرين عطش آور است و منجر به خشكي گلو مي شود.

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-