نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۱) ۴ خرداد ۹۶


تغییر زمان برگزاری تست دوره گویندگی و اجرا ۲۸ اردیبهشت ۹۶


سرفصل های دوره تخصصی رادیو (پنج شنبه ها)


سرفصل های دوره تخصصی تلویزیون (پنج شنبه ها)


شروع نوزدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۲ اردیبهشت ۹۶


شروع سیزدهمین دوره تخصصی دوبله (استاد جلیلوند) ۲۱اردیبهشت ۹۶


اسامی پذیرفته شدگان سیزدهمین دوره دوبله ۱۴ اردبیهشت۹۶


زمانبدی تست و تعیین سطح سیزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۴ اردیبهشت۹۶


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۸ فرودین ۹۶


اسامی پذیرفته شدگان دوازدهمین دوره دوبله ۱۹ اسفند ۹۵


اولین قبلی20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39بعدی آخرین