نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

اسامی پذیرفته شدگان سیزدهمین دوره دوبله ۱۴ اردبیهشت۹۶


زمانبدی تست و تعیین سطح سیزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۴ اردیبهشت۹۶


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۸ فرودین ۹۶


اسامی پذیرفته شدگان دوازدهمین دوره دوبله ۱۹ اسفند ۹۵


برگزاری هفدهمین دوره تخصصی گویندگی  و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : رویدادها


گروه بندی کار گروه کتاب صوتی ۲۷ بهمن ۹۵

گروه : صفحات بلاگ


چارت دوره های گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : صفحات بلاگ


گروه بندی چهاردهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)»مشخص شد

گروه : صفحات بلاگ


اسامی پذیرفته شدگان هشتمین دوره دوبله ۲۱ ابان ۹۵

گروه : صفحات بلاگ


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۲۱ ابان ۹۵

گروه : صفحات بلاگ


اولین قبلی20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39بعدی آخرین