نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

گزارش نویسی چیست روش های گزارش نویسی


نویسنده کیست، 25 سبک و روش نویسندگی


تست دوبله فیلم


زمانبدی تست فیلم (استادجلیلوند)


نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

گروه : صفحات بلاگ


اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان ونک تهران

گروه : صفحات بلاگ


دوره آموزشی تولید محتوای آموزشی


شروع دوره گویندگی خبر 26 مرداد 96


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره26) 19 مرداد 96


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره25) 20 مرداد 96


اولین قبلی9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28بعدی آخرین