نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(دوره26) پنج شنبه 19مرداد 96


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره25) 20 مرداد 96


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره26) پنج شبه ها 26 مرداد 96


دوره آموزش کارگردانی تلویزیونی


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره25) 27 مرداد 96


شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96


زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 2 شهریور 96


اسامی پذیرفته شدگان شانزدهمین دوره دوبله 2 شهریور96


شروع شانزدهمین دوره تخصصی دوبله 9 شهریور96


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 28 و 29) 10 شهریور 96


اولین قبلی10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29بعدی آخرین