نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

زمابندی تست و تعیین سطح دوبله استاد جلیلوند (دوره 41) 20 دی 97


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره51و52) 14دی97


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره51و52)14دی 97


مقررات آموزشی مدرسه عالی رسانه

گروه : رویدادها


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره49و50) 9اذر97


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره49و50)9 اذر97


اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره39) 8 اذر97


بیست شرکت برتر 25 ابان97

گروه :


بیست شرکت برتر 25 ابان 97

گروه :


اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره37) 26مهر 97


اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20بعدی آخرین