نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

شروع نوزدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی 19 تیر ۹۶


نحوه ثبت نام در مسابقه جادوی صدا


زمانبدی تست و تعیین سطح اجرای استیج و استند اپ 22 تیر96


زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 22 تیر 96


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره24) 23 تیر 96


اسامی پذیرفته شدگان پانزدهمین دوره دوبله 22 تیر 96


دوره اجرای صحنه و استیج


اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای صحنه و استیج 22 تیر 96


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 23 تیر 96


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره24) 30 تیر ۹۶


اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20بعدی آخرین