نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

اسامی پذیرفته شدگان هفدهمین دوره دوبله 13مهر 96


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 30و31)21 شهریور 96


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره30 و31) 21 مهر96


پول مازاد خود را در چه رشته اي سرمايه گذاري كنيم ؟


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره30) پنج شبه 28مهر96


تولید برنامه تلویزیونی هر روز هفته


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره31) 28مهر 96


تفکر نقادانه1


تلفن هدر

گروه : صفحات ثابت


شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره23) 15 تیر96


اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20بعدی آخرین